Svaly ramen

Každý kulturista chce mít postavu do tvaru „V“, aby se odlišoval od ostatních lidí, to znamená mít úzký pas a široká ramena. Tím ale docílí jedině tvrdým tréninkem. Ramenní sval neboli sval deltový se nachází na horní straně ramena. Tvoří ho tři samostatné části-hlavy, z nichž každá je schopna pohybovat paží různým směrem. Zatížení hlav je při cvicích různé, tudíž je nezbytné volit jak kombinované cviky, které zatíží všechny hlavy, tak i izolované cviky. Všechny tři hlavy začínají v jiném místě, ale srůstají se do jedné šlachy a upínají se společně na kost pažní. Díky třem hlavám nám deltový sval umožňuje pohybovat pažemi dopředu, dozadu, do strany a nahoru. K ramením svalům patří také svaly trapézové. Trapézový sval se dělí na pravou a levou část, oddělenou krční páteří.

 

Cviky

Základními cviky na rozvoj ramen jsou tlaky: tlak v sedě s činkou za hlavou, taktéž tlak s činkou před hlavou, tlaky na stroji, tlaky v sedu s jednoručkami a Arnoldovy tlaky. Pro nárůst jednotlivých hlav jsou tu cviky: rozpažování a předpažování. Předpažování zaměstnává přední hlavu. Rozpažování zase střední hlavu ramenního svalu. Trapézové svaly zvětšíte cviky: zvedání ramen s jednoručkami nebo velkou činkou.