Lehněte si na lavici k tomu určenou tváří k zemi a zapřete nohy mezi opěrky. Nechte trup klesnout dolu tak, aby mezi trupem a nohama byl úhel 90° a pak pomalu zvedejte trup. Při tomto cviku nepoužívejte žádné závaží, aby nedošlo k poranění páteře! Hyperextenze primárně zatěžují vzpřimovače páteře.

Videoukázka cviku Hyperextenze:

Videoukázka byla natočena ve Favorit fitness klubu v Rokycanech.