Zakopávání je technicky celkem jednoduchý, zato účinný cvik zaměřený na zadní stranu stehen Hamstring.

Provádí se na stroji, který je k tomu určený. Položíte se na břicho a s výdechem pokrčujete nohy, při čem zvedáte závaží a s nádechem zpět. Pokuste se tento pohyb nějak neuspěchat tzn. nějak rychle neškubat, nebo nepouštět dolů. Do zatnutí jedeme táhlým pohybem. V zatnutí chvíli podržte a poté pomalým pohybem jeďte dolů do plného rozsahu. První zhruba 2 série můžete tento pohyb provádět o něco rychle, avšak pořad nesmí docházet k žádnému vystřelování nahoru, nebo prudkému pouštění dolů. 

 

Viz videoukázka:

Videoukázka byla natočena ve Favorit fitness klubu v Rokycanech.